Bob de Bouwer

Actief Why are you receiving the notification that you need to change your email?

Bob de Bouwer

Administrator
Forumleiding
Lid geworden
3 dec 2022
Berichten
537
Waarderingsscore
98
Punten
28
Netherlands

Nederlands English German

 • Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

  • De ontvangende mailservers sturen het terug (bounced).
  • Het e-mailadres bestaat niet of is inactief.
  • Het e-mailadres veroorzaakt een DNS-fout.
  • Het e-mailadres heeft onze e-mail als spam gemarkeerd.
  Wat betekent dit?

  In essentie wilt u, als uitgaande mailservers, het verzenden van ongewenste e-mails minimaliseren en klachten over uw uitgaande e-mailverkeer vermijden. Als u te veel ongewenste e-mails verstuurt, kunt u uiteindelijk op een "zwarte lijst" belanden, waardoor u helemaal geen e-mails meer kunt versturen.

  Om dit alles te voorkomen, hebben we besloten dat wanneer u zich aanmeldt bij hitnews, we u zullen vragen om een goed werkend e-mailadres in te voeren. En als, om verschillende redenen, uw e-mailadres achteraf als "onbetrouwbaar" wordt beschouwd, zullen we u vragen uw huidige e-mailadres te vervangen door een actief en betrouwbaar exemplaar.
 • There can be various reasons for this:

  • The receiving mail server is sending it back (bounced).
  • The email address does not exist or is inactive.
  • The email address is causing a DNS error.
  • The email address has marked our email as spam.

  What does this mean?

  In essence, as an outgoing mail server, you want to minimize sending unwanted emails and avoid complaints about your outgoing email traffic. If you send too much unwanted mail, you may end up on a "blacklist," which could eventually prevent you from sending any mail at all.

  To prevent all of this, we have decided that when you sign up with hitnews, we will ask you to enter a properly functioning email, and if, for various reasons, your email is deemed "unreliable" afterward, we will request you to replace your current email with an active and reliable one.
 • Dafür können verschiedene Gründe vorliegen:

  - Der empfangende Mailserver sendet sie zurück (abgelehnt).
  - Die E-Mail-Adresse existiert nicht oder ist inaktiv.
  - Die E-Mail-Adresse verursacht einen DNS-Fehler.
  - Die E-Mail-Adresse hat unsere E-Mail als Spam markiert.

  Was bedeutet das?

  Im Wesentlichen möchten Sie als ausgehender Mailserver das Senden unerwünschter E-Mails minimieren und Beschwerden über Ihren ausgehenden E-Mail-Verkehr vermeiden. Wenn Sie zu viele unerwünschte E-Mails senden, könnten Sie letztendlich auf einer "Schwarzen Liste" landen, was Ihnen möglicherweise verhindert, überhaupt noch E-Mails zu senden.

  Um all dem vorzubeugen, haben wir beschlossen, dass wir Sie bei der Anmeldung bei hitnews bitten werden, eine ordnungsgemäß funktionierende E-Mail-Adresse einzugeben. Und wenn aus verschiedenen Gründen Ihre E-Mail-Adresse nachträglich als "unzuverlässig" betrachtet wird, werden wir Sie bitten, Ihre aktuelle E-Mail-Adresse durch eine aktive und zuverlässige zu ersetzen.
 

Hotrod


Betaling video voorbeeld

Hoofdpagina Registreren
Bovenaan