Emma

Tutorial Reinstall / Refresh Spotnet

Emma

Administrator
Forumleiding
Lid geworden
30 mrt 2024
Berichten
27
Waarderingsscore
0
Punten
1

Nederlands English German

 • Beste Spotnet gebruikers,

  Doordat wij over zijn gegaan op een nieuwe en verberterd beveiligingsprotocol ondervinden een aantal mensen hierdoor problemen met Spotnet.
  In de eerste instantie hadden wij gedacht, dat Spotnet V2 (omdat deze in onze ogen nieuwer was) goed moest werken.
  Echter kregen wij van de makers van Spotnet zelf te horen, dat V2 de nieuwe beveiliging niet ondersteund en dat V2 ook niet verder ontwikkeld meer wordt.
  Zij hebben ons aangegeven, dat de goede en werkende versie met het nieuwe beveiligingsprotocol Spotnet "Classic" 1.9.08 is. Deze versie is aangepast, en geoptimaliseerd voor de vernieuwde en betere beveiliginsprotocollen.

  Ze hebben aangegeven dat ze zelf op hun forum "support" leveren met betrekking tot problemen met Spotnet. Spotnet is een stukje software om dus te kunnen downloaden, maar het is niet van ons! Wij kunnen hier geen "support" voor geven omdat wij simpelweg de juiste kennis niet van hebben. Het enige wat wij hierin voor onze klanten kunnen betekenen is een uitleg geven over hoe een oudere verse te de-installeren, en de juiste (werkende) versie te installeren en in te stellen!

  Stap 1:

  De-installeer Spotnet.
  Na installatie is niet alles meteen weg van uw PC, volgt u de stappen hieronder alstublieft.

  1 Klik op my computer (deze computer)
  2 klik op de c schijf
  3 Klik op de map program data
  4 Scroll naar beneden tot je de SpotNet map ziet
  5 Verwijder deze map!!

  *Let op! het kan zijn dat je de map program data niet ziet.
  Je kunt dit oplossen door te klikken op tools > map opties > weergave > Geef verborgen bestanden en mappen weer.
  Ik gebruik zelf een engels besturingssysteem en kan me op dit moment niet herinneren wat er staat indien het een nederlands OS betreft.

  Als u deze stappen heeft doorlopen, dan gaat u naar de volgende link en download u Spotnet Classic


  https://tinyurl.com/spotnet1908

  Als u Spotnet heeft gedownload gaat u deze installeren.
  Als de installatie klaar is, dan vult u de volgende gegevens in :

  Uw gebruikersnaam en wachtwoord
  server : news.hitnews.com
  Port : 563
  Connections : 100 (deze staat niet in het drop-down menu van spotnet, en moet je zelf intypen)
  SSL : vinkje aan

  Als u alles heeft ingevuld, dan als het goed is gaat spotnet een nieuwe database aanmaken en werkt het weer.

  Wij hopen dat u hier mee geholpen bent!
  Mocht het zo zijn dat het toch niet lukt, kunt u terecht bij de ontwerpers van "Spotnet" zelf, zij zullen u dan verder helpen. https://spot-net.nl

  Met vriendelijke groet,
  Team Hitnews
 • Dear Spotnet users,

  Due to our transition to a new and improved security protocol, some people are experiencing issues with Spotnet. Initially, we thought that Spotnet V2 (as it seemed newer to us) should work well. However, the creators of Spotnet informed us that V2 does not support the new security and is no longer being further developed.

  They indicated that the correct and functional version with the new security protocol is Spotnet "Classic" 1.9.08. This version has been adapted and optimized for the renewed and enhanced security protocols.

  They have also mentioned that they provide "support" on their forum for Spotnet-related issues. Spotnet is a piece of software used for downloading, but it is not owned by us. We cannot provide "support" because we simply do not have the right expertise. The only assistance we can offer our customers is an explanation of how to uninstall an older version and install and set up the correct (working) version!

  Step 1:

  Uninstall Spotnet. After installation, not everything is immediately removed from your PC, please follow the steps below:

  Click on My Computer (This PC).
  Click on the C drive.
  Click on the Program Data folder.
  Scroll down until you see the SpotNet folder.
  Delete this folder!!

  *Note! You may not see the Program Data folder. You can resolve this by clicking on Tools > Folder Options > View > Show hidden files and folders. I use an English operating system myself and cannot recall what it says in a Dutch OS at the moment.

  Once you have completed these steps, go to the following link and download Spotnet Classic:

  https://tinyurl.com/spotnet1908

  After downloading Spotnet, proceed with the installation. When the installation is complete, fill in the following details:

  Your username and password
  Server: news.hitnews.com
  Port: 563
  Connections: 100 (this is not in the drop-down menu of Spotnet, you have to type it manually)
  SSL: Check the box

  After filling in all the details, Spotnet should create a new database, and it should work again.

  We hope this helps! If it still doesn't work, you can contact the creators of "Spotnet" directly, and they will assist you further. https://spot-net.nl

  Best regards,
  Team Hitnews
 • Liebe Spotnet-Benutzer,

  Aufgrund unserer Umstellung auf ein neues und verbessertes Sicherheitsprotokoll haben einige Benutzer Probleme mit Spotnet. Zunächst dachten wir, dass Spotnet V2 (weil es für uns neuer erschien) gut funktionieren sollte. Die Ersteller von Spotnet teilten uns jedoch mit, dass V2 die neue Sicherheit nicht unterstützt und auch nicht weiterentwickelt wird.

  Sie gaben an, dass die richtige und funktionierende Version mit dem neuen Sicherheitsprotokoll Spotnet "Classic" 1.9.08 ist. Diese Version wurde für die erneuerten und verbesserten Sicherheitsprotokolle angepasst und optimiert.

  Sie haben auch darauf hingewiesen, dass sie auf ihrem Forum "Support" für Probleme mit Spotnet anbieten. Spotnet ist eine Software zum Herunterladen, gehört jedoch nicht uns. Wir können keinen "Support" bieten, weil uns einfach das entsprechende Fachwissen fehlt. Die einzige Hilfe, die wir unseren Kunden bieten können, ist eine Erklärung, wie man eine ältere Version deinstalliert und die richtige (funktionierende) Version installiert und einrichtet!

  Schritt 1:

  Deinstallieren Sie Spotnet. Nach der Installation wird nicht alles sofort von Ihrem PC entfernt. Bitte befolgen Sie die unten stehenden Schritte:

  Klicken Sie auf "Computer" (oder "Dieser PC").
  Klicken Sie auf das Laufwerk C.
  Klicken Sie auf den Ordner "ProgramData".
  Scrollen Sie nach unten, bis Sie den SpotNet-Ordner sehen.
  Löschen Sie diesen Ordner!!

  *Hinweis! Möglicherweise sehen Sie den Ordner "ProgramData" nicht. Sie können dies beheben, indem Sie auf "Extras" > "Ordneroptionen" > "Ansicht" > "Ausgeblendete Dateien und Ordner anzeigen" klicken. Ich verwende selbst ein englisches Betriebssystem und kann mich im Moment nicht daran erinnern, was bei einem niederländischen OS steht.

  Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, gehen Sie zum folgenden Link und laden Sie Spotnet Classic herunter:

  https://tinyurl.com/spotnet1908

  Nach dem Download von Spotnet fahren Sie mit der Installation fort. Wenn die Installation abgeschlossen ist, geben Sie die folgenden Details ein:

  Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort
  Server: news.hitnews.com
  Port: 563
  Verbindungen: 100 (dies ist nicht im Dropdown-Menü von Spotnet enthalten, Sie müssen es manuell eingeben)
  SSL: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

  Nachdem Sie alle Details eingegeben haben, sollte Spotnet eine neue Datenbank erstellen, und es sollte wieder funktionieren.

  Wir hoffen, dass dies hilfreich ist! Wenn es immer noch nicht funktioniert, können Sie sich direkt an die Ersteller von "Spotnet" wenden, und sie werden Ihnen weiterhelfen. https://spot-net.nl

  Mit freundlichen Grüßen,
  Team Hitnews
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Prima, ben ermee bezig maar....in de manual staat SSL vinkje aanklikken....dat zie ik nergens.....

Knipsel.webp
 
Laatst bewerkt door een moderator:
@hansencon

Probeer het eens anders, en laat Spotnet even links liggen.
Je kan het ook met "Spotlite" doen, en dan SabNZBd los erbij om te downloaden.


Via Google even SabNZBd zoeken en installeren.
In beide voer je de gegevens van ons in.

Kijken of dat uitkomst bied voor je.
Want zoals je zegt, het doet het wel, en dan weer niet.
Ik heb je account getest, en die werkt deze maakt gewoon verbinding.
Het ligt er denk ik echt aan de combinatie met je VPN om een of andere reden.
Want als het account niet actief zou zijn, zou deze het helemaal niet doen.

Laat even weten of dit voor je werkt.
Groetjes
Bob
 
je kan volgens mij ook de spotnet Removal Tool ophalen en deze zou dan echt alles van spotnet verwijderen. Even googelen en je komt deze wel tegen
 
ik kan ook geen port 563 vinden die staat er niet tussen
JamesB
 
En heb alles gedaan wat vermeld staat maar blijf een foutmelding houden en het werkt niet
JamesB
 
Oké,

En als je SabNZBd eens los installeerd?
 

Hotrod


Betaling video voorbeeld

Hoofdpagina Registreren
Bovenaan