Gereed Alternative for Spotnet!

Bob de Bouwer

Administrator
Forumleiding
Lid geworden
3 dec 2022
Berichten
354
Waarderingsscore
61
Punten
28
Netherlands

Nederlands English German

 • Alternatief voor Spotnet!

  Vaak horen wij dat leden klagen over “spotnet”. Helaas heeft dat te maken met de instellingen of door het gebruiken van een VPN of soms door de gewijzigde gegevens. Op het forum hebben wij een topic aangemaakt met daarin een duidelijke uitleg over hoe je een nieuwe (verse) installatie kan doen van Spotnet. Vaak wil dit helpen, maar helaas hebben wij ook gevallen gezien dat het niet helpt. Daarom willen wij graag een paar alternatieven laten zien:

  Alternatief 1:

  Het eerste alternatief is de online optie, zoek maar eens naar nzbserver

  Dit is een online webpagina, waar alles van "Spotnet" ook in terecht komt.


  Daarnaast heb je nog wel een ander programma nodig om (bijv: je back-ups) te kunnen downloaden. Wij raden zelf SabNZDd aan. De ervaring die wij hierover horen zijn gewoon erg goed.

  Installeren van SabNZBd

  Een handleiding over hoe je SabNZBd kunt downloaden en installeren vind je hier : https://forum.hitnews.com/threads/installeren-van-sabnzbd.10/
  Het betreft hier een iets oudere versie, maar dat maakt niets uit. Je zoekt naar waar je geïnteresseerd in bent, rechtsboven in staat "nzb". Deze kun je dan open met SabNZBd en de rest gaat vanzelf

  Hiervoor heb je wel een VPN nodig!

  Alternatief 2:

  Een andere optie is "Spot-lite". Het werkt in principe op dezelfde manier als "Spotnet", maar hiervoor heb je ook een ander programma nodig om te kunnen downloaden. Wederom SabNZBd.

  Het installeren en instellen van "Spot-lite" laten we je hier zien :

  https://forum.hitnews.com/threads/spotlite-installeren-en-instellen-met-hitnews.208/

  Hiervoor heb je voorlopig nog geen VPN voor nodig!
 • [Alternative for Spotnet!]

  We often hear members complaining about "Spotnet." Unfortunately, this is often related to settings, the use of a VPN, or sometimes due to changed data. On the forum, we have created a topic with a clear explanation of how to perform a new (fresh) installation of Spotnet. This often helps, but unfortunately, we have also seen cases where it does not. Therefore, we would like to show you a few alternatives:

  Alternative 1:

  The first alternative is the online option; try searching for "nzbserver."

  This is an online webpage where everything from "Spotnet" is also available.

  Additionally, you will need another program to download your backups, for example, SabNZBd. We recommend SabNZBd based on the positive feedback we've received.

  To install SabNZBd, you can find a guide on how to download and install it here: SabNZBd Installation Guide. It's a slightly older version, but it doesn't matter. You can search for what you're interested in; at the top right, it says "nzb". You can then open it with SabNZBd, and the rest happens automatically.

  [Note: A VPN is required for this]

  Alternative 2:

  Another option is "Spot-lite." It works essentially the same way as "Spotnet," but you will need another program to download, once again, SabNZBd.

  We'll show you how to install and set up "Spot-lite" here: Spot-lite Installation Guide.

  [Note: A VPN is not currently required for this]
 • [Alternative für Spotnet!]

  Oft hören wir von Mitgliedern, die sich über "Spotnet" beschweren. Leider hängt dies oft mit den Einstellungen zusammen oder damit, dass ein VPN verwendet wird, oder manchmal mit geänderten Daten. Im Forum haben wir ein Thema erstellt, in dem wir klar erklären, wie Sie eine neue (frische) Installation von Spotnet durchführen können. Dies hilft oft, aber leider haben wir auch Fälle gesehen, in denen es nicht hilft. Daher möchten wir Ihnen gerne einige Alternativen zeigen:

  Alternative 1:

  Die erste Alternative ist die Online-Option; versuchen Sie es mit der Suche nach "nzbserver".

  Dies ist eine Online-Webseite, auf der alles von "Spotnet" ebenfalls verfügbar ist.

  Zusätzlich benötigen Sie ein anderes Programm zum Herunterladen Ihrer Backups, zum Beispiel SabNZBd. Wir empfehlen SabNZBd aufgrund des positiven Feedbacks, das wir erhalten haben.

  Eine Anleitung zum Herunterladen und Installieren von SabNZBd finden Sie hier: SabNZBd Installationsanleitung. Es handelt sich um eine etwas ältere Version, aber das spielt keine Rolle. Sie suchen nach dem, was Sie interessiert, rechts oben steht "nzb". Dies können Sie dann mit SabNZBd öffnen, und der Rest passiert automatisch.

  [Hinweis: Hierfür ist ein VPN erforderlich]

  Alternative 2:

  Eine andere Option ist "Spot-lite". Es funktioniert im Wesentlichen genauso wie "Spotnet", aber Sie benötigen ein anderes Programm zum Herunterladen, erneut SabNZBd.

  Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie "Spot-lite" installieren und einrichten können: Spot-lite Installationsanleitung.

  [Hinweis: Hierfür ist derzeit kein VPN erforderlich]
 

Hotrod


Latest poll

 • Sam

  Stemmen: 2 4,5%
 • Kees

  Stemmen: 4 9,1%
 • Bipi

  Stemmen: 6 13,6%
 • Emma

  Stemmen: 27 61,4%
 • Lembu

  Stemmen: 5 11,4%

Betaling video voorbeeld

Hoofdpagina Registreren
Bovenaan